Ehliyet İlk Yardım Soruları Çöz, Ehliyet İlk Yardım testi Çöz

2011-05-22 22:27:00

1- Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?  
A-) Araçların bakım ve onarımım yapmak
B-) Eğitim, dikkatli olmak, kurallara uymak
C-) Yolîarı ve kaldırımları düzeltmek
D-) Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak
2- Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahalesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A-) Müdahale etmek sürücünün İşleğine bağlıdır
B-) Müdahale etmek her durumda zorunludur
C-) Sadece görevli araç sürücülersin in müdahale etme zorunluluğu vardır
D-) Sadece ağır araç sürücülerinin müdahale etmesi zorunludur
3- I.Her zaman tedbirli olmak II.Soğukkanlılığını koruyabilmek III.Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak kurtarıcıda bulunmalıdır?  
A-) I-II
B-) I-III
C-) II-III
D-) I-II-III
4- Hangi motorlu araçta ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur? 
A-) Motorlu bisiklet
B-) Motosiklet
C-) Kamyonet
D-) İş makinesi
5- Omurların kırılmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açan organımız hangisidir?  
A-) Karaciğer
B-) Akciğerler 
C-) Omurilik 
D-) Böbrekler
6- 6. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır? 
A-) Kalp
B-) Mide
C-) Böbrek
D-) Karaciğer
7- 7. İnsan kalbinde kaç odacık bulunur? 
A-) 2
B-) 3
C-) 4
D-) 5
8- Solunumu duran bir insanda aşağı da kilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?  
A-) Kanın kalbe gelme hızının artması
B-) Vücut ısısının yükselmesi
C-) Kalbin kanı pompalama gücünün artması
D-) Kandaki oksijen oranının düşmesi
9- Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak a sağıdaki terden hangisi uygulanmalıdır?  
A-) Ağız kısmı aşağıda, yüz üstü tutulur ve sırtına hafifçe vurulur
B-) Sert bif yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır
C-) Hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
D-) Derhal ağızdan hava verilir
10- Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durmuşsa hangi çeşit suni solunum metodu uygulanır?  
A-) Holger - Nielsen
B-) Ağızdan ağıza
C-) Ağızdan buruna
D-) Burundan ağıza
11- Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep olur?  
A-) Dilin geriye doğru düşerek soluk yolunu tıkaması
B-) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması
C-) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D-) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması
12- Bir kazaya müdahale edilirken kazazedelerin araçtan çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?  
A-) Kurtarıcıların ve kazazedelerin güvenliğinin temin edilmesi
B-) Kazazedelerin araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
C-) Aracın kapılarının açılmaya çalışılması
D-) Kazazedeleri taşımak için sedye getirilmesi
13- Yeni meydana gelen büyük bîr dış kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem hangisidir?  
A-) Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak
B-) Kanama yerini sargı bezi ile sarmak
C-) Bol soğuk sıvı içirmek
D-) Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak
14- Aşağıdakilerden hangisindeki kanama en tehlikelidir? 
A-) Toplardamar
B-) Kılcal damar
C-) Atardamar
D-) Yerine göre değişir
15- Kazazedenin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara bile cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?  
A-) Koma
B-) Şok
C-) Zehirlenme 
D-) Halsizlik
16- Kaza yerinde, ilk yardım esnasında açık yara pansumanı yapılması gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasında sakınca yoktur?  
A-) Tentürdiyot
B-) Oksijenli su
C-) Yara merhemi
D-) Temiz sargı bezi
17- Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür? 
A-) Mide bulantısı
B-) Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik
C-) İlgili bölgede fazla hararetlenme
D-) Aşırı heyecan
18- Yanık yarası olan kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir?  
A-) Diş macunu 
B-) Buz
C-) Salça
D-) Yoğurt
19- Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa hangisi uygulanır?  
A-) Yara yerindeki yabancı cisim yakılarak hemen çıkarılır ve sarılır
B-) Kazazede batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır
C-) Olay yerine hekimin gelip müdahale etmesi beklenir
D-) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir
20- Burkulma nedir? 
A-) Kemiklerde görülen çatlamadır
B-) Eklem çevresindeki derinin yaralanmasıdır
C-) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D-) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
21- Aşağıdakilerden hangisi atel’in tanımıdır? 
A-) Ağrı dindirici ilaçtır
B-) Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir
C-) Kanama durdurmaya yarayan emici ve renkli malzemedir
D-) Kol ve bacak bölgesini hareketsiz hale getiren düz nesnelerdir
22- Bacak kemiği kırıklarında kazazede nasıl sevk edilir? 
A-) Sırt üstü yatırarak
B-) Yüz üstü yatırarak
C-) Oturarak
D-) Yan yatırılarak
23- Aşağıdaki zehirlenme olaylarının hangisinde hastaya bol su verilip kusturulması sağlanır? 
A-) Egzoz gazıyla henüz zehirlenen
B-) İlaçla henüz zehirlenen
C-) Deri yoluyla zehirlenen
D-) Asit-baz gibi zehirli sıvıdan zehirlenen
24- •Hastanın serin yere alınması, •Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?  
A-) Sıcak vurmasında (çarpmasında) 
B-) El bileğinin burkulmasında
C-) Kafa ve beyin yaralanmalarında 
D-) Bayılmada
25- Acil yardım haberleşmesinde 112'ye bilgi verirken aşağıdaki işlemler¬ den hangisi gereksizdir?  
A-) Olay yerinin tam adresinin bildirilmesi
B-) Yaralı sayısının bildirilmesi
C-) 112'deki görevlinin telefonu kapatmasının beklenmesi
D-) Kaza yapan aracın markasının bildirilmesi

CEVAPLAR

1 Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Araçların bakım ve onarımım yapmak B-) Eğitim, dikkatli olmak, kurallara uymak C-) Yolîarı ve kaldırımları düzeltmek D-) Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:B- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

2 Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahalesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A-) Müdahale etmek sürücünün İşleğine bağlıdır B-) Müdahale etmek her durumda zorunludur C-) Sadece görevli araç sürücülersin in müdahale etme zorunluluğu vardır D-) Sadece ağır araç sürücülerinin müdahale etmesi zorunludur

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:B- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

3 I.Her zaman tedbirli olmak II.Soğukkanlılığını koruyabilmek III.Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak kurtarıcıda bulunmalıdır? 
A-) I-II B-) I-III C-) II-III D-) I-II-III

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:D- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

4 Hangi motorlu araçta ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur?
A-) Motorlu bisiklet B-) Motosiklet C-) Kamyonet D-) İş makinesi

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:C- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

5 Omurların kırılmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açan organımız hangisidir? 
A-) Karaciğer B-) Akciğerler  C-) Omurilik  D-) Böbrekler

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:C- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

6 6. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?
A-) Kalp B-) Mide C-) Böbrek D-) Karaciğer

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

7 7. İnsan kalbinde kaç odacık bulunur?
A-) 2 B-) 3 C-) 4 D-) 5

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:C- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

8 Solunumu duran bir insanda aşağı da kilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? 
A-) Kanın kalbe gelme hızının artması B-) Vücut ısısının yükselmesi C-) Kalbin kanı pompalama gücünün artması D-) Kandaki oksijen oranının düşmesi

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:D- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

9 Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak a sağıdaki terden hangisi uygulanmalıdır? 
A-) Ağız kısmı aşağıda, yüz üstü tutulur ve sırtına hafifçe vurulur B-) Sert bif yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır C-) Hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür D-) Derhal ağızdan hava verilir

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

10 Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durmuşsa hangi çeşit suni solunum metodu uygulanır? 
A-) Holger - Nielsen B-) Ağızdan ağıza C-) Ağızdan buruna D-) Burundan ağıza

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

11 Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep olur? 
A-) Dilin geriye doğru düşerek soluk yolunu tıkaması B-) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması C-) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması D-) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

12 Bir kazaya müdahale edilirken kazazedelerin araçtan çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Kurtarıcıların ve kazazedelerin güvenliğinin temin edilmesi B-) Kazazedelerin araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması C-) Aracın kapılarının açılmaya çalışılması D-) Kazazedeleri taşımak için sedye getirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

13 Yeni meydana gelen büyük bîr dış kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem hangisidir? 
A-) Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak B-) Kanama yerini sargı bezi ile sarmak C-) Bol soğuk sıvı içirmek D-) Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

14 Aşağıdakilerden hangisindeki kanama en tehlikelidir?
A-) Toplardamar B-) Kılcal damar C-) Atardamar D-) Yerine göre değişir

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:C- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

15 Kazazedenin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara bile cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? 
A-) Koma B-) Şok C-) Zehirlenme  D-) Halsizlik

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

16 Kaza yerinde, ilk yardım esnasında açık yara pansumanı yapılması gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasında sakınca yoktur? 
A-) Tentürdiyot B-) Oksijenli su C-) Yara merhemi D-) Temiz sargı bezi

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:D- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

17 Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür?
A-) Mide bulantısı B-) Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik C-) İlgili bölgede fazla hararetlenme D-) Aşırı heyecan

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:B- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

18 Yanık yarası olan kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir? 
A-) Diş macunu  B-) Buz C-) Salça D-) Yoğurt

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:B- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

19 Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa hangisi uygulanır? 
A-) Yara yerindeki yabancı cisim yakılarak hemen çıkarılır ve sarılır B-) Kazazede batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır C-) Olay yerine hekimin gelip müdahale etmesi beklenir D-) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:D- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

20 Burkulma nedir?
A-) Kemiklerde görülen çatlamadır B-) Eklem çevresindeki derinin yaralanmasıdır C-) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır D-) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:D- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

21 Aşağıdakilerden hangisi atel’in tanımıdır?
A-) Ağrı dindirici ilaçtır B-) Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir C-) Kanama durdurmaya yarayan emici ve renkli malzemedir D-) Kol ve bacak bölgesini hareketsiz hale getiren düz nesnelerdir

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:D- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

22 Bacak kemiği kırıklarında kazazede nasıl sevk edilir?
A-) Sırt üstü yatırarak B-) Yüz üstü yatırarak C-) Oturarak D-) Yan yatırılarak

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

23 Aşağıdaki zehirlenme olaylarının hangisinde hastaya bol su verilip kusturulması sağlanır?
A-) Egzoz gazıyla henüz zehirlenen B-) İlaçla henüz zehirlenen C-) Deri yoluyla zehirlenen D-) Asit-baz gibi zehirli sıvıdan zehirlenen

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:B- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

24 •Hastanın serin yere alınması, •Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır? 
A-) Sıcak vurmasında (çarpmasında)  B-) El bileğinin burkulmasında C-) Kafa ve beyin yaralanmalarında  D-) Bayılmada

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:A- Sizin Yanıtınız: 

--------------------------------------------------------------------------------

25 Acil yardım haberleşmesinde 112'ye bilgi verirken aşağıdaki işlemler¬ den hangisi gereksizdir? 
A-) Olay yerinin tam adresinin bildirilmesi B-) Yaralı sayısının bildirilmesi C-) 112'deki görevlinin telefonu kapatmasının beklenmesi D-) Kaza yapan aracın markasının bildirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------

Bu soruya cevap vermediniz   Doğru yanıt:D- Sizin Yanıtınız: 


 

789
0
0
Yorum Yaz