6.Sınıf Türkçe Testleri

2010-02-02 13:45:00

Kalabalık karşısında konuşmak bana göre değil. En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum . Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor. Sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın. Sıkılmadan,bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan. Bu kez yapmadım. Bakırköy Kültür Koleji’nde “edebiyat üzerine” bir konuşma yaptım. Yazmıştım diyeceklerimi. Bıraktım kağıdı,sıkılıyor kişi kağıdı okurken,dinleyiciler de sıkılır diye düşünüyor,sıkıntısı daha da artıyor!

Oktay AKBAL
(Günlerde)

(Aşağıdaki ilk dört soruyu paragrafı göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. )

1. Yazar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Dinleyicilere düşüncelerini aktarırken notlara bakmaktan sıkılıyor.
B. Kalabalık karşısında konuşmayı kendine uygun bulmuyor.
C. Çok iyi bildiği konularda bile zaman zaman ne diyeceğini şaşırıyor.
D. Konuşmalarını,seyirciyi oyalamak için yapıyor.

2. Yazar hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi uygun değildir?

A. çekingen B. sıkılgan C. öfkeli D. duyarlı

3. Yazarı en çok düşündüren aşağıdakilerden hangisidir?

A. dinleyicilerin az olması
B. dinleyicileri sıkmadan,bıktırmadan konuşma yapması
C. konunun başka alanlara çekilerek,anlaşılamaması
D. dinleyicilerin küçük yaştaki gençlerden oluşması


4. Yazar, düşüncelerini açıklarken aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?

A. devrik cümlelere
B. kişisel özelliklerini yansıtmaya
C. izleyicilere karşı duyduğu sorumluluğu belirtmeye
D. konuşma tekniklerini çok iyi bildiğini söylemeye

5. “Bakırköy Kültür Koleji’nde ‘edebiyat üzerine’ bir konuşma yaptım.” Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yaptım.
B. Konuşma yaptım.
C. Bir konuşma yaptım.
D. “Edebiyat üzerine ” bir konuşma yaptım.

 

Cevaplar:

| 1)D | 2)C | 3)B | 4)D | 5)D |

 

 

 TEST 2

1. Nerde kaldı o güzelim günler,
Ey vatanın bağrı yanık bucağı!
Hani senin bereketli hasadın,
Yeşil yurdun, şen evin, nerde?

Bu dörtlükteki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızgınlık      B) Özlem       C) Şaşma       D) Sevinç

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?

A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
B) Dişleri inci gibi beyazdı.
C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
 

3. Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır?

A) Yorgun      B) Dargın      C) Küskün      D) Kırgın
 

4. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Az veren candan, çok veren maldan.
B) Her inişin bir yokuşu vardır.
C) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
D) Ahmet deli dolu bir çocuktu.


 

 

 

 

5. Ağaçlar da insanlar gibidir,
Seveni de olur sevmeyeni de…
Kesersiniz ağlarlar,
Tıpkı dövülen insan gibi.

 

Şiirde, ağaçlarla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir?A) Kin güttükleri
B) Üzüldükleri
C) Sevildikleri
D) Acı duydukları

  


6. “Sanki kendisi erken mi geldi?”cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) O da erkenden geldi.
B) O da geç geldi.
C) En sonra o geldi.
D) O benden sonra geldi.

 
 

7. Hangi cümlede küçümseme söz konusudur?

A) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum.
B) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma.
C) Onu aradık da bulamadık.
D) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.

  

8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi somuttur?

A) Vicdan      B) Mutluluk      C) Başarı      D) Sözlük

 
 

9. Aşağıdaki cümlelerin hanginde “yarın” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Babam eve yarın erken gelecek.
B) Yarın erken kalkmak zorundayız.
C) Bu gençler yarın ülkeyi yönetecekler.
D) Yarın kar yağsa da okullar tatil olsa.

  

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?

A) Bir an anahtarı unuttum mu, diye düşündüm.
B) Sana yaptığı işten kâr ettiğini mi söyledi.
C) İşin nasıl biteceğini bilemeyiz.
D) Çalışmaya başladı mı dünyayı unutur.

  

11. Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eğitimin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çünkü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim öğretim durumu
B) Çalışmanın faydaları
C) Okuma alışkanlığı
D) Kalkınmanın gerekliliği

 
 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) İnsanlar çevreyi kirletirken acımıyormu?
B) Banamı soruyorsun?
C) Erdem yine kendine oyuncak mı bulmuş?
D) Evdeki hesap çarşıya uyarmı?

  

13. ”İstanbul’a kadar geldiniz de bizi ziyaret etmediniz ha!”cümlesi hangi anlamdadır?

A) öfke      B) küçümseme     C) şikayet      D) sevinme

  

14. “Oğlun can katmaktadır toprağa.” cümlesinde hangi sözcükte yumuşama olmuştur?

A) toprağa      B) can     C) katmaktadır      D) oğlun

  

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

A) Ava giden avcılardan haber yok.
B) Seninle ne zamandır görüşemiyorduk.
C) Kış gelmeden önce başladı soğuklar.
D) Civcivleri bırakmayın oraya.

  

16. “Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirilen varlıklar doğru verilmiştir?

A) ses- dağ
B) çoban- su
C) su-dağ
D) çeşme- ırmak

 
 


17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtili ad tamlaması vardır?

A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B) Annem bana kırmızı bir saat aldı.
C) Çocuk bahçesi nerede?
D) Burada canlı balıklar var.

 
 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

A) Bu adam ne yapıyor?
B) Kocaman kadın salıncağa biniyor?
C) Geniş bir ev satın aldık.
D) Eski arkadaşlarla bir yerde oturduk.

 
 

19) “Yüreklere acı bir söz değmesin.” cümlesinin öğe sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-Belirtili nesne-yüklem
B) Dolaylı tümleç-özne-yüklem
C) Dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
D) Zarf tümleci-özne-yüklem

 

 

20. Olağanüstü varlık ve olayları anlatan, olağanüstü kahramanları olan zevkli olay yazılarına ne denir?

A) Fıkra
B) Masal
C) Öykü (Hikaye)
D) Roman

CEVAPLAR

| 1)B | 2)B | 3)A | 4)D | 5)A |
| 6)B | 7)D | 8)D | 9)C | 10)B |
| 11)C | 12)C | 13)A | 14)A | 15)B |
| 16)D | 17)A | 18)A | 19)B | 20)B

 

TESTİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

852
0
0
Yorum Yaz